Renteswaps - Herstelkader

Renteswaps - Herstelkader

Het grootste financiële debacle van de afgelopen decennia voor het mkb wordt gevormd door de renteswaps waarmee nagenoeg alle Nederlandse banken het mkb overladen hebben tussen 2006-2008. Uit onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er in totaal minimaal 21.860 mkb’ers waren met in totaal minimaal 36.789 renteswaps.

Nadat de AFM de banken in 2014 opdracht had gegeven gedupeerde mkb’ers schadeloos te stellen, hebben de banken onder druk van de politiek het zogenaamde Herstelkader afgesproken. De klanten van de banken zijn daar dus niet aan gebonden. Op dit moment sturen de banken op grote schaal de aanbodbrieven onder het Herstelkader naar hun klanten om zodoende een deel van de schade te vergoeden. Hierbij is van belang dat onder het Herstelkader slechts een deel van de schade wordt vergoed. Renteswaps met een totale hoofdsom van € 10 miljoen of meer komen niet in aanmerking. De verborgen provisies worden niet vergoed. Wettelijke rente komt niet of nauwelijks voor vergoeding in aanmerking.

De posten die wel voor vergoeding in aanmerking komen zijn (1) de coulance vergoeding, (2) technische herstelkosten, (3) opslagverhogingen en (4) advieskosten. De coulance vergoeding is veelal de grootste post en betreft de netto cashflow van de renteswap over de gehele looptijd. Hiervan wordt slechts maximaal 20% respectievelijk 10% vergoed onder het Herstelkader met een maximum bedrag van € 100.000. Advieskosten worden tot € 10.000 vergoed indien de klant kan aantonen dat hij een adviseur heeft ingeschakeld voor 1 maart 2016. Alleen de kosten gemaakt tot eind 2016 worden vergoed. Bij de meeste renteswaps zal de reële maximale schade (ex wettelijke rente) veelal in de tonnen en soms zelfs in de miljoenen euro’s lopen.

De banken presenteren het Herstelkader over het algemeen als een mooie oplossing voor de gedupeerde klanten. Echter, daarbij wordt over het algemeen niet kenbaar gemaakt welke schadeposten dus niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer de bank haar klant niet volledig informeert, dan is dat in strijd met de zorgplicht van de bank. Indien een klant akkoord gaat met het aanbod van de bank onder het Herstelkader, dan wordt er finale kwijting verleend. De termijnen die banken nu stellen onder het Herstelkader zijn vaak zeer kort. De gedupeerde klant moet binnen een paar weken reageren, terwijl de banken zelf al jaren bezig zijn met deze kwesties. Ook dit is in strijd met de zorgplicht.

Voor een goede beoordeling van het aanbod onder het Herstelkader is het uiteraard van belang dat er ten minste inzicht is in de omvang van de reële maximale schade, welke posten wel worden vergoed en welke posten niet.    

Jan Michiel Wagenaar
Wagenaar Lawyer - Corporate & Finance

>
>
>
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
EY
Eurorisk
Boers & Lem