Renteswaps - feiten & cijfers

Renteswaps - feiten & cijfers

Het grootste financiële debacle van de afgelopen decennia voor het mkb wordt gevormd door de renteswaps waarmee nagenoeg alle Nederlandse banken het mkb (alsmede particulieren) overladen hebben in de relatief korte, circa driejarige periode 2006-2008.

Uit onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 18 juli 2018 blijken de volgende cijfers.

·                21.860 mkb’ers hadden een renteswap tussen 2011 en 2014

·                36.789 renteswaps liepen tussen 2011 en 2014

·                19.080 mkb’ers komen in aanmerking onder het Herstelkader

·                28.643 renteswaps komen in aanmerking onder het Herstelkader

·                2.780 mkb’ers komen niet in aanmerking onder het Herstelkader

·                8.146 renteswaps komen niet in aanmerking onder het Herstelkader

·                2.386 kwetsbare mkb’ers hebben een voorschot ontvangen van € 156 miljoen

In totaal waren er dus minimaal 21.860 mkb’ers met in totaal minimaal 36.789 renteswaps. Deze cijfers zijn feitelijk nog hoger omdat de renteswaps die voor april 2011 zijn beëindigd niet worden weergegeven. In 2014 ging de AFM nog uit van 17.000 renteswaps met een onderliggende waarde van € 26 miljard. Dit bedrag ligt in feite dus aanzienlijk hoger.

Volgens de banken zelf komen 2.780 mkb’ers niet in aanmerking onder het Herstelkader. Dit betreft 12,7% van alle mkb’ers.

Van de mkb’ers die wel in aanmerking komen onder het Herstelkader (19.080) zijn er 2.386 kwetsbare klanten. Dit betreft 12,5%. Klanten die in staat van faillissement verkeren of een juridische procedure tegen de bank voeren zijn hierin niet meegenomen. 

22.000 mkb’ers hebben aldus aanzienlijke schade geleden als gevolg van de renteswaps. Daarnaast is een groot aantal ondernemers daardoor in financiële problemen geraakt (bijzonder beheer) of zelfs failliet gegaan.

Conclusie

Onder het Herstelkader wordt slechts een fractie van de reële schade vergoed door de banken. De zogenaamde ‘coulancevergoeding’ betreft slechts circa 20% van de schade met een plafond van € 100.000. Wettelijke rente over de hele looptijd van de renteswap wordt niet vergoed. De reële schade zal derhalve aanzienlijk hoger liggen (soms zelfs tonnen of miljoenen euro’s) dan het aanbod van banken onder het Herstelkader. Echter, daarover worden klanten in het kader van het Herstelkader niet geïnformeerd door de banken. Dat is in strijd met de zorgplicht, in ieder geval is dat niet in het belang van de klant, maar met name in het belang van de bank.

>
>
>
Boers & Lem
Jongbloed
EY
Eurorisk
Westerhuis Verhuur