Stress bestaat niet!

Stress bestaat niet!

Maar…. je kunt het wel creëren! Dat was de titel van de presentatie die professor dr. Willem van Rhenen (bestuurder binnen onze organisatie en verbonden aan Nijenrode). Zelf mocht ik de aanwezigen uitdagen over de wet-  & regelgeving in relatie tot de bedrijfsgezondheidszorg.

Willem vertelde dat er 3 factoren van invloed zijn die stress kunnen veroorzaken. Allereerst of je competent bent voor hetgeen je doet. Ten tweede of je autonomie hebt en als laatste of je verbinding/steun ervaart. Indien deze factoren niet optimaal zijn, dan creëer je stress.

Als je naar je eigen rol kijkt als ondernemer heb je dus veel invloed op de mate van stress in je organisatie. Indien iemand stress ervaart zul je de onderliggende reden moeten aanpakken om de stress te reduceren. Eenvoudig toch? De vele praktijkvoorbeelden die we vervolgens bespraken, ‘spraken’ boekdelen en we concludeerden tevreden dat we concrete handvatten hadden om stress te reduceren.

Naar aanleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Abrona-rapport mogen we als werkgevers niet meer vragen naar de mogelijkheden van de werknemer. We mochten al niet meer vragen naar de aard en oorzaak van het verzuim, niet naar de beperkingen en nu ook niet meer vragen naar de mogelijkheden. Medewerkers gaan dus helaas weer sneller naar de bedrijfsarts om de re-integratie adequaat op te kunnen starten.

De nieuwe Arbowet verplicht ons om per 1 juli een preventiemedewerker te hebben, dat werknemers rechtstreeks toegang tot de bedrijfsarts hebben, dat werknemers een klacht kunnen indienen en dat een werknemer een second opinion kan aanvragen als zij/ hij het niet eens is met de bedrijfsarts.

Als werkgever heb je dit voor de 1ste juli in je verzuimbeleid verwerkt en gecommuniceerd aan je medewerkers. Ook dien je dan een zogenaamd basiscontract te hebben met je arbodienst waarin onder andere dit is geregeld. Het SZW zal je niet langer waarschuwen, maar sanctioneren.

In de nabije toekomst verandert er ook het nodige. Op de site van het UWV worden nu internetconsultaties gehouden waaraan iedereen mee kan doen. Onder andere of kleine werkgevers nu 10 of 25 werknemers hebben en of de WGA van 10 naar 5 jaar moet worden teruggezet. In het regeerakkoord worden door deze en andere aangekondigde wijzigingen zaken weer collectief geregeld (lees duurder) en vervalt het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Het mooie is wel dat het dus mogelijk is zonder enige vorm van stress de wet- & regelgeving te (laten) regelen en je te focussen op je core business!

Rik Nijkamp
mkbasics.nl

>
>
>
Boers & Lem
EY
Jongbloed
Eurorisk