Doen wat je leuk vindt

Doen wat je leuk vindt

De politie gaat de straat op, niet om boeven te vangen, maar om de inkomsten en werkdruk onder de aandacht te brengen. Kamerleden roepen mee. Ook leraren gaan de straat op om te protesteren tegen de inkomsten en de werkdruk. Ook hier roepen kamerleden mee.

Wetende dat werkstress niet bestaat maar dat je het wel kunt creëren, vraag ik me af wat hier nu echt aan de hand is. Als we kijken naar het verzuim bij de giga werkgever Politie en ook binnen de scholen, dan krijg je toch de rillingen. Verzuimpercentages van boven de 10% en bij de scholen het hoogste burn-out-percentage van alle branches!

Het landelijk gemiddelde verzuim ligt iets boven de 4%; hiervan is minder dan de helft medisch van aard. Met 10% verzuim heb je dus vooral een niet medisch probleem: je hebt werkstress gecreëerd. Iets wat je hebt gecreëerd, kun je oplossen. Als je het oplost en daarmee het verzuim normaliseert, is dan de werkstress niet gereduceerd? Zou daar je focus niet moeten liggen?

Politiek speelt er ook voldoende. DENK wil onder andere de steeds duurder wordende zorgpremies afschaffen en alles kosteloos aanbieden. Heeft iets wat gratis is wel waarde? Is er niet juist een drempel nodig om de uitnutting te temperen?

Die dure premies komen van de verzekeraars: de wereld van dikke leasebakken en mooie panden. Hoeveel optimalisatie is daar nog te behalen? Daar zit vast ruimte. Ik vraag me altijd waarom die bedrijven zoveel adverteren. Dat kost kapitalen. Ik wil graag maatwerk: waarom betaal ik voor al die ongezond levende mensen?

Rutte wil er niet aan, maar ik en met mij vele anderen zijn vast voor. Als iemand nu ziek wordt, betaalt de werkgever altijd 100%. Dit ongeacht of het zakelijk of privé aard is.  In Frankrijk doen ze dat anders. Daar wordt je geacht je te verzekeren tegen verzuim om privé redenen. Je krijgt ook iets meer netto loon. Als je daar vaak een beroep op doet, dan betaal je meer premie. Het zal je bewegen om na te denken over je leefstijl.

Concluderend lijkt het goed om werkstress aan te pakken bij politie en op scholen. Daarnaast zou een ander stelsel de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers recht doen. Zou het gaan gebeuren? Ik reken erop, maar ga er in ieder geval niet op wachten. Volgens mij gaat het in de basis om doen wat je leuk vind. Confucius zei het al: ‘als je werk doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken’.

>
>
>
Jongbloed
Eurorisk
Dijks Leijssen
EY
Boers & Lem