Mr. WTC Freerk Faber

Mr. WTC Freerk Faber

“Onze afkomst niet verloochenen”

Mister WTC Twente. Het is een mooie geuzennaam voor Freerk Faber, algemeen directeur van het World Trade Center Twente. Een titel als een compliment: Faber is namelijk voortdurend in de weer om het Twentse bedrijfsleven op de wereldkaart te zetten. Geen makkelijke klus, want uitleggen dat Nederland niet in Denemarken ligt valt niet mee. Toch gaat hij onvermoeibaar voort. Tijd om bij Faber te informeren naar de internationale status van Twente.

World Trade Center; het woord alleen al verbeeldt een dynamischewereld van internationaal zakendoen, businessclass vliegen, betere hotels en andere bijkomstigheden van het mondaine zakenleven. Een wereld die ver weg ligt van een jongen die opgroeit in het Emmen van de zeventiger jaren. De wieg van Freerk Faber stond er. Vader werkte bij het regionale gasbedrijf en voordat Freerk naar Groningen vertrok om te studeren, genoot hij volop van het Drentse leven: “Het was er enorm leuk wonen, je had de ruimte, speelde op straat. Er was cohesie, het noaberschap in de buurt was groot.” Emmen heeft een herkenbare typologie, vertelt Faber in een vanwege corona ongewoon stil WTC-kantoor: “Net als Hengelo is het een industriegemeente waar veel is verdwenen. Dat is jammer, want het is er goed wonen en werken maar Emmen staat wel onderaan de lijstjes. Nou scoort Twente ook niet hoog op die lijstjes en dus is het voor dit soort regio’s altijd de vraag wat je kunt doen om hogerop te komen.”

Belangrijke leerschool 

Hij gaat geschiedenis studeren in Groningen. “Ik begeef mij dus in goed gezelschap van de koning en de minister-president… Het is een brede studie, veel algemene kennis en uiteindelijk moet je het verleden kennen om te weten wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren.” Na zijn studie wordt hij voorlichter bij de gemeente Coevorden. Later komt hij op de afdeling Economische Zaken met als taak de gemeente op te stoten tot aantrekkelijke vestigingsplaats: “Ik was de oren en ogen van het bedrijfsleven in de organisatie. De uitgifte van bedrijventerreinen, nieuwe terreinen ontwikkelen, zoals Europark, het grensoverschrijdende bedrijventerrein met Duitsland.” Een belangrijke leerschool en een voorbode van zijn huidige functie is het binnenhalen van de Amerikaanse diervoederfabrikant IAMS Petfood. “Destijds de grootste investering in Noord-Nederland. We hadden concurrentie van 36 andere locaties in zes landen. Maar wij konden het best inspelen op hun wensen.”

Samenwerking zoeken 

Vervolgens vertrekt hij naar Middelburg en gaat daar aan de slag met het opstellen van een economische visie, het ontwikkelen van projecten en het herstructureren van bedrijventerreinen voor de gemeente. In 2004 keert hij terug naar het Oosten als hoofd economische zaken van de gemeente Hengelo, waar hij onder andere accountmanagement introduceerde zodat er een aanspreekpunt is voor de bedrijven. In 2005 krijgt Hengelo de licentie een World Trade Center te realiseren. “Toen we die hadden heb ik meteen een briefje naar New York gestuurd met het verzoek of het WTC Twente mocht heten, omdat we hier samenwerken. Dat mocht.” Faber hecht daar veel waarde aan: “We moeten zaken op Twents niveau bekijken. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is het belangrijk die samenwerking op te zoeken. En dat gaat de goede kant uit.”

De stem van de ondernemer 

De verscheidenheid blijft overigens, constateert Freerk Faber die sinds 2009 directeur is van het WTC instituut. “Enschede is net zo groot als Almelo en Hengelo samen, maar heeft een andere structuur. In sommige zaken is het niet gek dat Enschede het voortouw neemt. Maar belangrijk is dat de overheden de lead leggen bij ondernemers. Die kunnen immers het beste aangeven wat goed voor ze is. De stem van de ondernemer horen en door de bril van de ondernemer kijken naar de behoeften en daarop inzetten. Vanuit die visie is ook het profiel ontstaan voor Hightech Systems and Smart Materials. Dat is in gezamenlijk overleg gebeurd.” Samenwerking moet in Twente, betoogt Faber: “Iedere gemeente wil een bedrijf binnenhalen, maar dat bedrijf bepaalt zelf wel waar het zich wil vestigen. Soms zijn transport en logistiek belangrijke afwegingen, soms een prettige woonomgeving. Grondprijzen vormen maar een klein deel van de totale investering. Andere voorwaarden, zoals infrastructuur zijn belangrijker: de containerterminal, het XL Businesspark,de A1. De ligging van Twente is ideaal richting Oost-Europa en Scandinavië. We zitten op de as Amsterdam-Berlijn en daarom moet natuurlijk de internationale trein door Twente blijven rijden. Dat geeft ons de nodige uitstraling.”

Versterking regionale economie 

Faber zag WTC Twente vanaf de start vanuit economisch perspectief. “Hoe kun je als WTC ondernemers ondersteunen bij hun internationale ambities, want als het goed gaat met bedrijven die internationaliseren, is dat goed voor hun toeleveranciers en zo stijgt het bruto regionaal product. De doelstelling is versterking van de regionale economie.” Echter, aanvankelijk was het WTC nauwelijks zichtbaar. De komst van Faber als directeur moest daar verandering in brengen. “Met de opdracht of we op eigen benen konden staan. In 2009 waren we nog 100 procent door de overheid gefinancierd, nu is dat een derde uit de regio Twente, provincie en Hengelo en twee derde uit het bedrijfsleven. Dat bewijst dat het bedrijfsleven het belang inziet.” Werd er in de beginjaren nogal eens lacherig gedaan over Hengelo en het WTC, die pedanterie is wel verdwenen: “Het is nooit het gebouw geweest, het is de ondersteuning die we vanuit het gebouw én de internationale organisatie bieden. WTC gaat over mensen die mensen kennen om snel de juiste internationalepartners te kunnen vinden. Dat onderscheidt ons van andere organisaties. Wij hebben 325 deelnemende WTC-centersin negentig landen. In die tien jaar heb ik veel WTC collega’s leren kennen. Als er een vraag is over een bepaald land kan ik die snel en duidelijk beantwoorden. Soms gaat het om praktische zaken op het gebied van wet- en regelgeving, dan weer om het vinden van een handelspartner.”

Trade services 

“Mensen associëren het WTC met het gebouw, maar minder met onze trade services waarmee wij bedrijven ondersteunen; niet alleen ervaren ondernemingen die al handel doen in het buitenland en dat willen uitbreiden maar ook starters. We doen marktonderzoek, kijken naar potentiële distributeurs of dealers. In Amerika zetten we voor een partij een distributienetwerk op. En omgekeerd ben ik in contact met een Frans bedrijf dat hier voet aan de grond wil krijgen. We werken nauw samen met Oost NL om hier een soft landing te bieden voor buitenlandse bedrijven. Want ze kennen al snel Amsterdam of Rotterdam maar door in te spelen op High Systems Smart Materials proberen we innovatieve bedrijven vanuit het buitenland hier te krijgen. Uit Zuid-Afrika zijn op die manier al enkele bedrijven hier gevestigd en die begeleiden wij dan weer verder Europa in,” aldus Freerk Faber, die naast bestuurslid van de Nederlandse WTC’s binnen de internationale WTCA organisatie een van de 22 ‘board members’ is.

Laagdrempelig en toegankelijk 

Met een eigen businessclub met 150 leden en een expatcenter dat allerlei diensten levert voor buitenlandse kenniswerkers is WTC Twente een nijvere bijenkorf. Zij het dat dat door corona nu niet altijd zichtbaar is. Faber: “We brengen partijen bij elkaar en voegen iets toe aan hun netwerken. De internationale community ontmoet elkaar hier en wij helpen bedrijven via export om hun omzet te vergroten. Ja, ik ben wel tevreden over waar we nu staan en hoe we deel uitmaken van het economisch krachtenveld in Twente. De stip aan de horizon voor over vijf jaar is dat iedereen die aan internationaal ondernemen denkt, ook direct aan ons denkt. Dat is nu nog niet vanzelfsprekend maar we werken daar aan. We willen laten zien dat we laagdrempelig en toegankelijk zijn en iedereen hier welkom is of kan bellen. Gelukkig gebeurt dat meer en meer”, aldus de WTC-directeur, die laat doorschemeren daarmee min of meer de rol van de ‘oude’ Kamer van Koophandel op dit vlak over te nemen. “Die hebben die rol niet meer. Dat is veel meer digitaal geworden met een minder nadrukkelijke aanwezigheid in de regio. Daarom is er voor ons werk aan de winkel.”

Brexit

Dat geldt overigens niet zozeer voor de consequenties van de Brexit. “Grote bedrijven hebben vaak al veel ervaring met export naar derde landen en de UK is nu ook een derde land geworden. Van belang is dat je de papieren op orde hebt . De voornaamste problematiek zit 'm toch wel in de verse producten en bloemen en die bedrijven hebben we iets minder in Twente. Die moeten nu veel meer formulieren invullen. Anders is het als het gaat om producten die hier bijvoorbeeld zijn geassembleerd met onderdelen uit China. Dan wordt gekeken naar het certificaat van oorsprong. De tijd zal leren hoe dat gaat, want nu is er een tarief nul-stelling: er zijn geen wederzijdse importquota. Maar je moet wel aantonen dat het een Nederlands, c.q. Europees product is. Met import uit de UK geldt hetzelfde. Maar over het algemeen heeft de Brexit met name gevolgen voor de bloemen en verse producten.”

Tot slot terug naar de potentie voor Twente. Faber heeft nooit moeite om in een paar woorden aan WTC-collega’s elders uit te leggen wat Twente is: “Ik vertel altijd dat we van oudsher een regio zijn met textiel en machinebouw. Dat noemen we nu Hightech Systems en Materials. We liggen op de lijn van Amsterdam naar Berlijn en de laatste stop in Nederland is Twente. Dan zeggen ze: oh, really interesting. Want je gebruikt de kracht van het verleden in een innovatieve regio met een innovatieve universiteit. We moeten onze geschiedenis koesteren en onze afkomst niet verloochenen.” 

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk 

>
>
>
Eurorisk
Jongbloed
EY
Westerhuis Verhuur
Boers & Lem