De stille revolutie van André Pluimers

De stille revolutie van André Pluimers

“Geesten rijp maken voor randstad Twente”

Sinds juni van dit jaar maakt André Pluimers deel uit van het bestuur van Twente Board, het overleg waarbinnen regionale overheden, onderwijs en ondernemers werken aan een sterke economische regio. Met Pluimers, in het dagelijks leven directeur van Bolk Transport, heeft het eerbiedwaardige netwerk een ondernemer binnengehaald die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Geen bestuurder maar een doener die bovendien niet schroomt om een pijnlijk taboe, de vorming van een Randstad Twente, aan te zwengelen. “Ik ben geen dwarsligger maar ik hou er van om te triggeren.”

André Pluimers werd geboren in Almelo maar groeide met zijn oudere zus en ouders op in Oldenzaal. Vader was hoofd bedrijven bij de Rabobank en begon later een eigen administratiekantoor. “We woonden aan de rand van de stad op een industrieterrein met een bedrijfshal achter het huis. Dat is natuurlijk geweldig: knutselen aan crossmotoren, surfkarren in elkaar lassen. Niet dat ik een technische achtergrond heb maar de handen stonden goed. Je gaat dan ook met allerlei mensen om: je klasgenoten van het VWO waren niet op zondag met de crossmotor bij de Pannekoekplas. Dat was een ander type jongens.” Die flexibiliteit komt hem als directeur van Bolk Transport in Almelo goed van pas. ”Ik kan met iedereen goed overweg. Je praat met beursgenoteerde klanten en inkopers en ook met chauffeurs. In ons bedrijf is de uitvoering het belangrijkste. De chauffeur heeft veel invloed op de kwaliteit. Als hij zijn best niet doet en de klant gaat dat merken, dan wordt het een lastig verhaal. Zeker in exceptioneel transport is dat heel belangrijk. Dan helpt het dat je de belevingswereld van die mensen kunt begrijpen en je erin verdiept. We moeten het samen doen.”

Tegenstanders

Zijn eerste stappen in de transportwereld zet hij bij RSC Twente en vervolgens NS-dochter Poltrain. Het is de periode van de Betuwelijn en de plannen om in Oldenzaal een spoorwegterminal te realiseren om het containervervoer te faciliteren. Henk Bolk zag er weinig in, vertelt Pluimers: “Dat plan concurreerde met zijn spoorterminal in Almelo en dus zat ik in het kamp van zijn tegenstanders. We zijn maar eens koffie gaan drinken en van zijn kant kwam een ander verhaal. We hebben een goede relatie opgebouwd. Trouwens, in de achterliggende tijd is bewezen dat het spoor inderdaad niet de meest geschikte vervoermethode is. Beperkte capaciteit, de dienstregeling van Europese spoorwegmaatschappijen verandert elk jaar en je krijgt de mededeling dat de doorlooptijd van 24 naar 28 uur gaat tussen Almelo en Poznan. Als je snel fietst kun je dat bijhouden….”

Toonaangevende transporteur

In 1998 stapt hij over naar Oost NV met de opdracht om een binnenvaartterminal in Twente te ontwikkelen. “Je krijgt dan te maken met gemeenten en provincie, met Rijkswaterstaat en klanten als Grolsch, Akzo, Hartman en Timberland. Henk Bolk zag in dat de binnenvaart een betere optie was dan spoor en hij wilde zijn volume ook verleggen naar de binnenvaart. Uiteindelijk is Hengelo als locatie aangewezen en CTT, het dochterbedrijf van Bolk dat intermodaal vervoer doet, kreeg de concessie. Toen was iedereen tevreden. Mijn klus bij Oost NV zat erop en Henk zei: ‘Nou wordt het tijd dat je hier komt werken’. Dat was in 2000 en in 2007 hebben Joop Savenije, Gerco Linthorst en ik het bedrijf van de familie overgenomen. Joop heeft dit jaar het stokje overgegeven aan zijn zoon Frans en onlangs is Erik Maassen van den Brink toegetreden als vierde aandeelhouder.” Bolk Transport is met tweehonderd chauffeurs een toonaangevende transporteur. Met name bij het grote publiek bekend vanwege de spectaculaire transporten. Minder bekend is dat Bolk ook vestigingen in Oostenrijk, Roemenië, Duitsland en Frankrijk heeft, in het noorden van Zweden speciaal vervoer doet voor windmolenparken en over eigen warehouses beschikt in Hengelo en Almelo. Naast containervervoer en ander transport zijn er activiteiten op het gebied van logistiek vastgoed, businessconsultancy en automatisering. Bolk onderscheidt zich niet alleen op diversiteit maar ook op kwaliteit, zegt Pluimers: “En er is nog altijd de sfeer van een familiebedrijf. Het gaat hier niet om Excel-sheets of het rendement voor aandeelhouders. Het gaat ons om continuïteit want we hebben een verantwoordelijkheid naar 370 gezinnen en dat nemen we zeer serieus.”

Belangenbehartiger

Eind jaren negentig werd door Twentse gemeenten het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het XL Park. Maar het lukte niet om daar bedrijven naartoe te halen; jarenlang een doorn in het oog van veel ondernemers. “Er werd serieus over nagedacht om er dan maar een zonnepark van te maken. Uit die onvrede is Port of Twente ontstaan”, vertelt hij. “Een burgerinitiatief van ontevreden ondernemers. Daarnaast viel in 2012 de deur uit de sluis bij Eefde. Al die gebruikers van het kanaal waren afgesloten. Akzo, ForFarmers, de oliehandel, asfalt- en betoncentrales. Toen zagen we ineens hoe belangrijk het Twentekanaal is voor onze regio. Die bedrijven hebben elkaar gevonden en Port of Twente werd de belangenbehartiger voor al die kanaalgebruikers.” Als voorzitter van Port of Twente zet hij de eerste stappen in een bestuursfunctie. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Ondernemend Twente, vanaf 2016 bestuurslid van VNO-NCW Twente en sedert juni van dit jaar lid van Twente Board. Als ondernemer en bestuurder van vier belangrijke netwerken heeft hij zo een brede kijk op het Twentse bedrijfsleven. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat deze organisaties weinig worden opgemerkt door het grote publiek. “Maar toch: neem Port of Twente, daarmee hebben we enorm bijgedragen aan de logistieke ontwikkeling in Twente. Er zijn 1600 banen bijgekomen en dat groeit nog wel even door. Het Rijk investeert 300 miljoen in de Twentekanalen. We waren anders nooit zo ver gekomen. Met onze tachtig leden hebben we goede contacten in Duitsland, in Zwolle en Deventer.”

Doener

Twente Board is een andere uitdaging. Via Ondernemend Twente is het bedrijfsleven vertegenwoordigd in de Twente Board en Pluimers maakt er als bestuurder deel van uit, alhoewel hij zich meer een doener noemt. “Als ondernemer en bestuurder oefen je invloed uit op de economische ontwikkeling van de regio. Twente Board doet dat nog veel meer. Er zijn nu drie partijen met drie leden vertegenwoordigd: overheid, onderwijs en ondernemers. Dat is een goede balans. We roepen niet alleen, maar we overleggen en argumenteren en dan heb je ook snel invloed. Mijn stokpaardje is: trek het breder dan alleen de hightech, de innovaties, de spin-offs van de UT. Wij verdienen hier ons geld met bouw, maakindustrie, logistiek en toerisme. Dat is een belangrijke basis onder de Twentse economie en dat moet zichtbaar zijn voor de Twentenaar in de plannen van de Twente Board.” Hij vervolgt: “Twente Board richtte zich van oudsher heel erg op spin-offs van de UT, nano, fotonica, medtech. Allemaal heel belangrijk maar daar kun je nu nog geen factuur voor sturen. Dat kun je in de bouw, logistiek, maakindustrie en in de horeca wel. Ik merk dat we als drie ondernemers binnen het bestuur invloed hebben op de agenda. Dat vuurtje hebben mijn voorgangers en collega’s aangewakkerd binnen Twente Board en ik heb daar mijn steentje aan bij mogen dragen.” “Kijk, we zitten nog in een transitiefase maar uiteindelijk moet de uitkomst zijn dat Twente economisch structureel beter scoort dan de rest van het land, sneller groeit en minder last heeft van terugval. Dat moet zich vertalen in Bruto Twents Geluk. Dat gaat over meer dan euro’s, maar ook over kwaliteit van leven, veiligheid, welzijn et cetera. Dat bereik je door de juiste keuzes te maken voor wat er ontwikkeld moet worden. Zeker gaat dat ook over hightech en innovatie maar we besteden ook aandacht aan de basis, waar we nu ons brood mee verdienen. Het zijn uiteindelijk wel de bedrijven die innoveren, maar daar heb je niet veel invloed op. Een overheid die vindt dat het mkb moet innoveren, dat is net zoiets als tegen een plant roepen dat ’ie moet gaan groeien. Dat werkt niet. Het initiatief moet bij de bedrijven liggen.” Pluimers benadrukt nogmaals dat Twente Board niet meer alleen het domein is van overheid en onderwijs. “Als ondernemers praten we nu mee, en we hebben een mandaat. Dat is goed voor Twente want de Board is de plek waar overheid, onderwijs en ondernemers nu met elkaar overleggen welke kant het op moet. Ja, misschien is dat wel een stille revolutie geweest.”

Randstad Twente

Uitdagingen blijven er voorlopig volop: het behouden van talent bijvoorbeeld. “Afgestudeerde UT’ers weten niet hoe snel ze naar elders moeten vertrekken, want daar gebeurt het. Het is jammer, want we leiden ze hier op en dan gaan ze vervolgens weg. Als we dat kunnen ombuigen dan profiteert het bedrijfsleven.” In zo’n verband zou wellicht de bestuurlijke inrichting van Twente ook weer onder de loep moeten worden genomen. Pluimers vindt van wel: “Het zou zonder meer beter zijn geweest als er een Randstad Twente was gekomen. Die discussie moeten we blijven voeren, want wij zijn ook een randstad. Twente is een heel duidelijk afgebakend economisch en sociaal ecosysteem. Onderwijs, businessclubs, klanten; alles is op Twentse schaal. Dat komt ook doordat we grenzen aan Duitsland en aan de andere kant Salland en de Achterhoek. Het zou echt veel beter zijn als hier een sterk bestuurlijk geheel komt. Ik merk dat ondernemers dat sowieso vinden. Het zou goed zijn om daar de geesten rijp voor te maken.”

Kernenergie

 Naast de regionale perikelen maakt Pluimers zich ook zorgen over andere ontwikkelingen zoals de energietransitie. “Wil je alles elektrificeren dan moeten we zes tot zeven keer meer stroom opwekken. Dat gaat niet met zon en wind. Dan moeten we durven kiezen voor kernenergie en eerst investeren in het elektriciteitsnet voordat we alle vrachtwagens, auto’s en fabrieken op accu´s of waterstof willen laten lopen. De transitie wordt nu verkeerd om ingezet: we moeten beginnen bij een reële mix van energiebronnen, dan zorgen voor het netwerk dat al die energie op het juiste moment naar de juiste plek brengt en dan de eindverbruikers omschakelen. Nu proberen we het andersom, in ieder geval in de transportsector.” Dat hij een stap richting politiek zet is niet te verwachten. “Ik wil iets bijdragen maar vanuit mijn positie als ondernemer. Politiek is een ander proces, daar voel ik mij niet in thuis. Het is zinvoller om vanuit de praktijk van ondernemers en burgers goede argumenten aan te dragen, zoals over die energietransitie. Twente Board is dan de tafel waar je die argumenten kunt neerleggen.” Hij erkent dat hij soms een onconventionele mening heeft. Tot slot: “Ik begrijp dat bepaalde dingen wel of niet haalbaar zijn, maar ik hou er van om een beetje te triggeren. Of ik de luis in de pels ben? Nee dat niet, maar ik heb wel eens een dwarse mening.”

Tekst: Erwin Gevers

Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
EY
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Boers & Lem
Eurorisk