Verkiezing Fitste Bedrijf van Twente

Verkiezing Fitste Bedrijf van Twente

Verkiezing Fitste Bedrijf van Twente tijdens TOM’s Business Blow Out

Minder verzuim door preventie en vergroting mobiliteit

Tijdens de derde editie van TOM’s Business Blow Out, later dit jaar, zal naast Beste Ondernemer van Twente en Beste Twentse Startup ook weer het Fitste bedrijf van Twente worden gekroond. Een belangrijke categorie, want de noodklok over de schaarste aan personeel wordt regelmatig geluid. En als medewerkers om wat voor reden ook ziek thuisblijven, is dat al helemaal ongewenst. Het team fit en gezond houden is, ook een taak van de werkgever.

Rik Nijkamp van arbodienst mkbasics en BeLife geeft als partner van de verkiezing van het fitste bedrijf een belangrijke impuls. “Je moet niet alleen je machines onderhouden maar ook je mensen.”

TOM’s Business Blow Out wordt dit najaar voor de derde maal gehouden. De succesvolle ingrediënten zijn inmiddels bekend: een mix van amusement, interessante gasten, gastronomie en entertainment. En vanzelfsprekend de uitverkiezing van de Beste Ondernemer van Twentse, de Beste Twentse Startup en het Fitste Bedrijf van Twente.

Fitste bedrijf 2017: Dealerdirect

In die laatste categorie was Dealerdirect vorig jaar de glorieuze winnaar. Het Enschedese bedrijf, dat succesvol is in het bemiddelen van gebruikte auto’s, kreeg van de jury alle eer. Niet in de laatste plaats door het bevlogen verhaal van Bas Oude Luttikhuis van het bedrijf waar inmiddels meer dan honderd mensen werkzaam zijn. Oude Luttikhuis schetste een verhaal over zichzelf en hoe hij zijn ongezonde leefstijl afzwoor en in het kielzog ook de medewerkers aan het sporten kreeg. Broodnodig, want, zo zei Oude Luttikhuis destijds: “Ik kon aan de gewichtstoename zien hoe lang iemand bij ons werkte…”

Dat is inmiddels verleden tijd, vertelt Bas Oude Luttikhuis nu: “We hebben in het afgelopen jaar veel gedaan om iedereen nog fitter te krijgen en te houden. Er zijn weer meer mensen intensiever gaan sporten en er wordt nog vaker in teamverband deelgenomen aan allerlei sporttoernooien.”

Daarnaast is de uitverkiezing ook een motivatie geweest om nog meer aandacht te besteden aan gezonde voeding. In de keuken van het nieuwe hoofdkantoor van Dealerdirect wordt veel nadruk gelegd op gezonde lunches; vers, veel fruit, een vette hap met mate. Oude Luttikhuis: “We motiveren onze mensen om zoveel mogelijk gezond te lunchen. In mei waren bijvoorbeeld alle gezonde maaltijden gratis. Binnenkort starten we ook een proef met fruit.”

Dat is geen overbodige maatregel, want volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) sjokken we richting een obesitas-epidemie. Bijna de helft van de bevolking kampt met overgewicht en zwaarlijvigheid. In 2030 is dat opgelopen tot negentig procent, volgens de voorspellingen.

Maar naast een gezonde lunch en beweging zijn er meer factoren waardoor werknemers zich niet fit meer voelen in de werkomgeving. Denk aan stress, frustraties over de functie, etcetera. Voor werkgevers is dat een stevige uitdaging, want een zieke werknemer kan een bedrijf in ernstige financiële problemen brengen. Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht om alles te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen: re-integratie, maar ook doorbetaling van het loon, indien een snelle terugkeer niet lukt.

mkbasics.nl en BeLife: duurzame inzetbaarheid

BlowOut-partners arbodienst mkbasics.nl en BeLife, adviesbedrijf op het gebied van gezondheidsmanagement, ondersteunen werkgevers en werknemers in de volle breedte als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Zelfs ‘bemiddelen’ naar een andere werkomgeving, al noemt directeur Rik Nijkamp van mkbasics het anders: ‘verbanen’.

Het zijn schokkende cijfers: uit onderzoek is gebleken dat veertig procent van de medewerkers vindt dat zij geen leuke baan hebben. Maar 28 procent van de medewerkers wil bovendien direct een andere baan. “Stel je voor, je hebt een bedrijf met tien mensen. Dan zijn er vier die hun werk niet leuk vinden en bijna drie die eigenlijk weg willen!”, aldus Rik Nijkamp van mkbasics, de landelijk opererende arbodienst voor ondernemers: “En wat doe je daar als ondernemer aan? Je weet dat ze niet lekker in hun vel zitten maar doe je niets? Dan gaat het vroeg of laat mis. Een medewerker die ziek thuis zit, is niet snel meer te mobiliseren.”

Samen met zusterorganisatie BeLife stelt mkbasics alles in het werk om medewerkers gezond, vit en gemotiveerd te houden. mkbasics werkt met een casemanagementmodel waarbij onder andere optimale communicatie, reductie van verzuimkosten voor de werkgever en arbeidsproductiviteitverhoging van de werknemer de kern vormen. BeLife legt de focus op interventie en gezondheidsmanagement. “BeLife is de organisatie die zich richt op preventie en vitaliteit; het ervoor zorgen dat de mensen vitaal en gezond blijven.

Verbanen: mobiliteitscentrum

Mkbasics.nl is gericht op het curatieve-en re-integratietraject”, vertelt Nijkamp, “Wat we nu, naast vitaliteit en verzuim, hebben geïntroduceerd is Verbanen, dat zich als mobiliteitscentrum voor werknemers profileert.”

Een dergelijke tak was noodzakelijk, gezien de hierboven genoemde cijfers. Er rust namelijk in ons land, en zeker in deze regio, een taboe op de wens elders een baan te zoeken. “Want het betekent onzekerheid, hoe vertel je de baas dat je eigenlijk wat anders zoekt? Wij willen dat taboe doorbreken. Ook door, als een werknemer ziek thuis is, mogelijkheden in kaart brengen: wat kan hij of zijn nog. En vervolgens uitzien naar een andere baan: een unieke combinatie van loopbaan en gezondheid. Met de drie dienstverleners dekken we nu het hele traject af: preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit, dus een andere werkomgeving ontsluiten.”

Nijkamp wijst er wel nadrukkelijk op dat preventie altijd in de eerste plaats zou moeten komen: “Want iedere werkgever moet er van doordrongen zijn dat, als je aan de voorkant niets doet, er problemen kunnen ontstaan. Die ondernemer moet open zijn en inzetbaarheid van de mensen bespreekbaar maken.”

Daaraan wil het nogal eens schorten. Nijkamp is rechtdoorzee in zijn oordeel: “Veel ondernemers wijzen wij op de eigen verantwoordelijkheid voor zijn personeel. Als er een computer stuk gaat, wordt er direct een nieuwe besteld. Maar bij ziekte van personeel denkt negentig procent van de ondernemer alleen: kolere, er is iemand ziek. Medewerkers zijn geen productiedieren, het zijn mensen die ziek kunnen worden en niet altijd morgen beter zijn. Wat doe je als werkgever? Ga je langs met een bosje bloemen, heb je een plan, geef je diegene aandacht? Kortom, blijf je in gesprek met die zieke werknemer: wat is jouw plan van aandacht?”

“Supermarktmanagers bijvoorbeeld zijn door de bank genomen heel betrokken bij hun mensen. Die snappen dat als mensen niet functioneren de hele winkel niet functioneert”, vervolgt de mkbasics-directeur: “En we zien hier in Twente dat het vaak langer door suddert; we zijn hier niet zo uitgesproken, minder extravert en gaan de dialoog niet snel aan.”

En juist dialoog is belangrijk om verzuim onder personeel te reduceren. Bijvoorbeeld door te signaleren of er stress is bij medewerkers. Nijkamp: “Stress is eigenlijk een onzin-woord. Stress bestaat niet, maar je kunt het wel creëren. Uiteindelijk gaat het erom of iemand competent is, de autonomie heeft en verbinding en steun ervaart. Is een van deze zaken uit balans, dan ontstaat er ‘stress’. Waardoor de een bij een verkoudheidje een sjaal om doet en aan het werk gaat en de ander ziek thuisblijft.”

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Binnen bedrijven moet de ondernemer zelf verantwoordelijkheid nemen voor het preventie- en verzuimbeleid, vindt Nijkamp: “Afschuiven op HRM is geen oplossing. Het is namelijk jouw beleid. Maar er is veel onkunde en ook wel te weinig empathisch vermogen. Veel ondernemers onderkennen nu eenmaal niet dat aandacht voor de werknemer veel problemen kan voorkomen. Dat je niet alleen onderhoud moet plegen aan je machines, maar ook aan je mensen.”

Over de linie staan BeLife en mkbasics.nl in dat opzicht de werkgevers met raad en daad terzijde. Waarbij Rik Nijkamp benadrukt dat ook de werknemer in dit geheel een verantwoordelijkheid heeft. “En daar wijzen wij ook die werknemer op; liefde moet namelijk altijd van twee kanten komen.”

Nog veel kansen

In een aantal gevallen zijn de verhoudingen te ernstig zijn verstoord, is het gebrek aan motivatie te groot om een re-integratie in het bedrijf te realiseren. In dat geval is Verbanen de oplossing. “Het kan soms heel simpel zijn: laat een werknemer eens een stage doen bij de buurman. En dan moet je als werkgever niet zo flauw zijn om die man of vrouw te gaan plagen met vakantiedagen of zulke dingen. Wie weet wordt het een goede oplossing en is het probleem opgelost. Verbanen gaat daarin een rol spelen: mensen mobieler maken en weer duurzaam inzetbaar”, zegt Nijkamp tot slot: “Ondernemers zijn gewend om strategisch na te denken: over groei, investeringen, producten. Maar er liggen nog veel kansen inzake de motivatie en gezondheid van het personeel; daarin willen wij het verschil maken.”

>
>
>
TISSER
Concordia
Van Deinse Medianieuw
Jongbloed
Aysay
EY
Boers & Lem
Eurorisk
Vincent Croce Kalenders