Uzin Utz Nederland breidt stevig en duurzaam uit

Uzin Utz Nederland breidt stevig en duurzaam uit

Groot feest, zes jaar geleden, toen het nieuwe complex van vloerenspecialist Uzin Utz in Haaksbergen werd geopend. Het was niet alleen een prachtig ontwerp, het was ook het groenste gebouw van Nederland. Energiezuinig en duurzaam tot in de details. Daarvoor reisde koningin Máxima graag af naar Twente, om het pand officieel te openen. Ze kan alvast de agenda pakken: in 2024 wordt een enorme uitbreiding in gebruik genomen. Met opnieuw de allerhoogste duurzaamheidsstandaard.

Ruim 30.000 vierkante meter is er aangekocht naast het pand van Uzin Utz Nederland, voorheen Unipro, om de ambitieuze toekomstplannen op bedrijvenpark Stepelerveld te realiseren. “En daarmee worden we bijna net zo groot als het hoofdkantoor van de Uzin Utz Group in Ulm”, zegt Gerben Bouwmeester, directeur Uzin Utz Nederland. Extra productieruimte en een distributiecentrum voor Noord-Europa, daar gaat het om. Er staat nog geen definitief ontwerp op papier, de volgende stap is het engineeren van de nieuwbouw. In het Duitse Ulm is verdere uitbreiding niet mogelijk, terwijl in Haaksbergen nog volop ruimte is. Daarom verrijst hier een zogenaamde ‘backup-fabriek’ voor de hele groep. Daarbij speelt ook een stukje risicomanagement een rol. Eigenlijk is Uzin Utz hier bezig met twee operaties, want inmiddels is ook een interne verbouwing begonnen, ten behoeve van de productie van de nieuwste 1-componentenlijmen. Veel vloeren, met name parketvloeren, worden nu nog met 2-componenten verlijmd, maar de nieuwe typen bieden een duurzame oplossing. Het zijn de lijmen van de toekomst, zeg marketingspecialist Ilse van Bodegom: “Want deze 1-componentenlijmen hoef je niet meer te mengen en zijn gemakkelijk en gezond in gebruik.” De productie is overigens minder gemakkelijk, die vereist hoogwaardige technologie. Eind volgend jaar lopen de eerste producten van de band. Tegen die tijd zullen de plannen voor de aangrenzende nieuwbouw meer concrete vormen hebben aangenomen. In deze backup-fabriek worden de cementaire producten (egalisatie en tegellijm) geproduceerd - ‘de poederfabriek’ - met dezelfde receptuur als de andere producten van de Uzin Utz Group. Bovendien wordt hier een groot distributiecentrum gebouwd voor de Noord-Europese en Duitse markt. “Ons huidige gebouw blijft evenwel ons icoon, het uitgangspunt is dat de nieuwe fabriek met de magazijnen daarbij moeten passen”, zegt Bouwmeester. Maar ook de nieuwbouw zal weer volop de aandacht trekken, want op het gebied van duurzaamheid zal het aan de allerlaatste eisen en trends voldoen.

Trendsettend

Jeroen Gerfen is manager QSE bij Uzin Utz Nederland: kwaliteit, veiligheid en milieu. Hij wijst op de intensieve samenwerking met de gemeente Haaksbergen, die het Stepelerveld heeft aangewezen als duurzaam ‘BREEAM-’bedrijventerrein te ontwikkelen. Die term staat voor een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw of gebied te bepalen. “Zowel voor onze nieuwbouw als voor het gebied hebben wij de ambitie om aan de hoogst haalbare standaard binnen dat spectrum te voldoen”, zegt Gerfen. De groene technologie zal geavanceerder zijn dan in het huidige complex, maar daar zit dan ook een flink aantal jaren tussen. Zo moest de in 2014 in gebruik genomen fabriek CO2-neutraal zijn, zonder gasaansluiting: een revolutie. Gerben Bouwmeester: “Tegenwoordig is het bijna verboden om mét gasaansluiting te bouwen! We hebben de hoogste eisen nagestreefd en nu willen we opnieuw trendsettend zijn op het gebied van duurzaamheid.” En het is ook straks weer de bedoeling om andere bedrijven te stimuleren om duurzaam te bouwen.

Dat werkt. Ilse van Bodegom en haar collega’s geven regelmatig rondleidingen door het gebouw. “Zoals businessclubs, klanten, architecten: ze komen hier allemaal graag kijken en dat werkt heel inspirerend.” Ze zijn allemaal welkom in Haaksbergen. Bouwmeester: “Ze willen zien hoe we dit hebben gerealiseerd. En onze ambitie is door veel Nederlandse bedrijven overgenomen. Dat noopt ons er weer toe om bij de nieuwbouw voor de hoogste standaard op het vlak van duurzaamheid te gaan, zodat bedrijven daar óók weer van kunnen leren.” De samenwerking met de directe omgeving speelt daarbij een belangrijke rol, legt Annette Schumer uit. Zij is manager Duurzaamheid bij de Haaksbergse vloerenspecialist: “We willen de andere bedrijven op het Stepelerveld bij onze ideeën voor de gebiedsindeling betrekken, zodat we elkaar kunnen versterken. Daarbij kijken we naar elementen als slimme wegen, biodiversiteit, schone en zichtbare watersystemen, noaberschap en een gezond werklandschap.” Jeroen Gerfen noemt enkele praktische voorbeelden: “Tevreden buren, een bereikbare bushalte, veilige voet- en fietspaden. Kortom, een gezonde werk- en leefomgeving.”

Extreme groei

Eigenlijk is het allemaal niet zo heel erg moeilijk, zegt Gerben Bouwmeester: “We hanteren simpele uitgangspunten, zowel voor ons huidige gebouw als voor de nieuwbouw. Die kunnen op een A-4tje: de mens centraal, open en transparant, schoon en veilig, duurzaam, efficiënt en alles onder één dak. Dat gaan we volgens de hoogste BREEAM-standaard uitwerken.” De werkgelegenheid - momenteel 120 fte’s - zal in fases fors gaan groeien door de uitbreiding. Niks nieuws onder de zon, overigens: volgens Bouwmeester heeft Uzin Utz Nederland in de afgelopen jaren een extreme groei doorgemaakt. “We zijn zeer winstgevend, dat is ook de basis om onze duurzame plannen te kunnen uitwerken.” De Raad van Bestuur wees Haaksbergen aan om de groene transitie door te voeren, als voorbeeld voor de hele groep. Omzet en rendement staan uiteraard centraal, maar ook de bouwchemiesector verandert en vergroent. Duurzaamheid is het enige verdienmodel voor de toekomst, weet Gerben Bouwmeester zeker.

Groenste fabriek van het land

Een beursgenoteerd familieconcern, met inmiddels de vierde generatie Utz aan het roer. Het is een omgeving waar de Haaksbergenaren zich thuis voelen. Het is een ‘warme club’, zegt Ilse van Bodegom. “Met oog en aandacht voor de mensen die er werken. People en planet zijn een superbelangrijk onderdeel, dat is ook de reden dat we als groep zo goed functioneren.” En duurzaam in alle facetten, ook op het gebied van producten, grondstoffen, verpakkingen en transport. ‘Haaksbergen’ gaat zich op al die aspecten focussen. Dat het Nederlandse onderdeel de duurzame koploper binnen de Uzin Utz Group is, dat is eigenlijk wel een beetje logisch, legt Bouwmeester uit. “Wij Nederlanders zijn altijd een beetje anders, we denken in mogelijkheden en kansen, we zijn toekomstgericht. Dat heeft ons in 2014 de positie opgeleverd als groenste fabriek van het land. En dat is ook door de groep overgenomen in de nieuwe strategie, PASSION 2025.” Een concreet uitvloeisel daarvan is de uitbreiding van de productielijnen voor de gezonde en gebruiksvriendelijke lijmen. Met deze lijmen van de toekomst speelt de Uzin Utz Group in op de toenemende vraag uit de markt. Vanaf eind volgend jaar worden deze lijmen ook vanuit Haaksbergen geleverd. Die duurzame kar trekken ze graag en met overtuiging in het Twentse bedrijf, maar ze blijven met beide benen op de grond: bij elke investering en innovatie wordt uiteraard naar de bedrijfseconomische component gekeken. Annette Schumer: “We trekken die duurzame kar niet ‘voor de leuk’, maar om een duurzame bijdrage te leveren en om ook onze afnemers te stimuleren. Daarnaast moet je proberen om toekomstige ontwikkelingen in te schatten. Wat gaat er bijvoorbeeld met de CO2-uitstoot gebeuren, hoe gaat het straks met de heffing? Als je voor CO2 moet betalen is het de moeite waard om daar ook vanuit bedrijfseconomisch standpunt nu al rekening mee te houden.”

Sociaal karakter als basis

Ondertussen heeft het coronavirus geen grote impact op het bedrijf. Er zijn uiteraard maatregelen getroffen, een aantal medewerkers moest thuis werken, maar de productie en kantoren zijn zo ingericht dat er veilig en corona-proof kan worden gewerkt. Er wordt gewoon geproduceerd en geleverd en de bedrijfsresultaten zijn niet door de gevolgen van de pandemie aangetast. Echter: het zestigjarig jubileumfeest gaat niet door. Jan Leppink, directeur/eigenaar van Unipro van 1971 tot 1993, zou uiteraard tot de eregasten hebben behoord. Maar hij overleed in april j.l., op 90-jarige leeftijd. Dat was een schok. Want Leppink was de man die Unipro zijn sociale karakter gaf. Zijn gedachtengoed wordt in Haaksbergen levend gehouden. Ilse van Bodegom: “Alles wat we hier doen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt direct of indirect uit zijn koker.” Een mooi voorbeeld van MVO bij Uzin Utz Nederland is de samenwerking met cliënten van Aveleijn. “Die speciale collega’s waren er niet tijdens de coronamaanden: we hebben ze gemist.” Gerben Bouwmeester: “Ze maken deel uit van onze familie. Het draait weliswaar om omzet en resultaat, maar deze mensen laten ons zien waar het werkelijk om gaat. Eigenlijk is dit onze beste investering! Het sociale karakter is onze basis. We zijn groot geworden door simpel te blijven denken, op basis van hard werken, met beide voeten op de grond en met een sociaal hart.” De nieuwbouw zal de komende tijd veel aandacht vragen. In Haaksbergen spelen ze al voorzichtig met de gedachte om koningin Máxima weer uit te nodigen voor de officiële opening. Ilse van Bodegom: “Haar aanwezigheid was waanzinnig belangrijk. We hebben ons verbaasd over de impact die haar komst op iedereen had.” Maar wil de koningin opnieuw op een uitnodiging ingaan, dan zullen ze weer het groene voorbeeld moeten geven. En daar zijn ze zich volledig van bewust. Bouwmeester: “We gaan voor de hoogste duurzaamheidsstandaard, alleen dán hebben we weer een kans op een koninklijke opening.” Annette Schumer is optimistisch: “We gaan Máxima-proof bouwen!”    

>
>
>
Eurorisk
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Boers & Lem
EY