Tech-bedrijven zoeken de juiste mix

Tech-bedrijven zoeken de juiste mix

The war on talent

Veel tech-bedrijven staan voor stevige HR-uitdagingen. De slag om talentvolle softwarespecialisten is in volle gang en het belang daarvan mag niet worden onderschat: IT’ers moeten immers de volgende fases in de voortdurende innovatie van diensten en producten mogelijk maken. Maar de vraag is of een bedrijf of organisatie op eigen houtje de geschikte kandidaten kan vinden. Hebben jonge mensen de juiste mentaliteit, passen ze binnen een team, dragen ze bij aan de optimale verhouding tussen aanstormend talent en ervaring? TOM ging om tafel met Thales, TenneT en YER om de ‘war on talent’ te evalueren. Conclusie: de juiste mix van mensen vinden is het fundament. En het moeilijkst.

De strijd om talent wordt ook gevoerd bij Thales in Hengelo. Want, zo vertelt Reinier Kleefman, softwaregroep manager van de internationale defensiespecialist, er zijn zo’n 300 tot 350 nieuwe medewerkers per jaar nodig om in de pas te blijven met de vraag naar de producten van Thales. “Er is in de wereld een stijgende interesse in onze producten. Dat heeft deels te maken met de toegenomen defensiebudgetten, ook binnen de NAVO-landen. Daarnaast is de innovatie enorm. Marineschepen, die ingezet worden voor kustbewaking, piraterij en andere taken, worden uitgerust met radarsystemen en optische camerasystemen. Het gaat er niet alleen om elkaar te raken maar om informatie verzamelen. Waar kom je vandaan, wat is je intentie. Is het een vrachtschip of een snel wendbare drugsboot.” Combat management systemen zijn dan de sleutel, vervolgt Kleefman. “Aan de buitenkant van marineschepen zijn allerlei sensoren. Die informatie wordt binnen in het hart van het schip verzameld en verwerkt. We zien dat de interesse in onze oplossingen groot is en daarvoor hebben we veel mensen nodig. Niet alleen software engineers trouwens, maar ook op het terrein van elektronica en mechanica.”

Elektriciteit 

TenneT wordt geconfronteerd met een geheel andere uitdaging van eveneens internationaal belang: de energietransitie. De Arnhemse netwerkbeheerder opereert in Nederland en Duitsland en beheert 23.500 kilometer hoogspanningsleiding waarover 110.000 Volt en hoger wordt getransporteerd. TenneT, met het Ministerie van Financiën als enig aandeelhouder, heeft daarmee een verantwoordelijke taak, want 42 miljoen eindgebruikers rekenen op elk moment van de dag op elektriciteit, zegt Menno van Oostveen, hoofd Strategic IT-services bij TenneT. “Wat is er mooier om een product te hebben dat iedereen gebruikt, dat voor iedereen beschikbaar moet zijn en waarvan iedereen het volkomen normaal vindt dat het er altijd is; elektriciteit. Maar… ze kennen ons, TenneT, niet.”

Transitie

Van Oostveen vervolgt: "Dat iedereen het normaal vindt dat het licht altijd brandt moet uiteraard vanzelfsprekend blijven en dat is juist de uitdaging waar TenneT voor wordt gesteld. Wat er de afgelopen vijf tot tien jaar bij is gekomen, is de transitie naar duurzame energie. Waar je vroeger grote kolen- en gascentrales had die eigenlijk altijd konden leveren om het elektriciteitsnet stabiel te houden, want het energienet heeft balans nodig, daar heb je nu ineens te maken met windmolens en zonneparken die op verschillende plekken in Nederland elektriciteit opwekken; capaciteit die over ons netwerk verdeeld moet worden. Om die taak goed uit te kunnen voeren, is TenneT de afgelopen jaren hard gegroeid. Daar is ook, verdeeld over diverse teams, kennis voor nodig. Die hebben we versneld opgebouwd met seniors en ook met specialisten van buiten, maar je wilt wel een goede mix hebben en houden tussen senior, medior en junior, intern en extern. Om dat te bereiken zijn wij een aantal jaren geleden in contact gekomen met YER, met name op de markt voor het vinden van junioren via een zogenaamde detavast constructie zijn we een intensieve samenwerking aangegaan.” Over het inlenen van specialisten zegt Van Oostveen: “In Nederland heb je een goed ontwikkelde markt voor externen. Dus als wij op het gebied van software met een nieuw idee komen, dan kunnen we vrij snel opschalen met externe specialisten. Samen met onze eigen mensen zetten we daar teams voor op om dat nieuwe project of die ontwikkeling snel op te kunnen starten. Maar op een gegeven moment moet je ook weer naar een stabiele situatie toe in de mix van externen en internen en waarin je de kennis behoudt voor de eigen organisatie. Elke keer moet je een goede verhouding hebben tussen intern en extern, junior, medior en senior. “

Goede mix van mensen

Bij Thales worden andere vaardigheden gevraagd vanwege de eindproducten. Reinier Kleefman: “Bijvoorbeeld in het domein radartechniek, daarin wordt niet zoveel gedoceerd op de verschillende universiteiten. De meeste mensen die wij binnenkrijgen hebben die kennis niet, dus die moeten wij dat leren. Via onze eigen HR-afdeling lukt het ook om goede mensen te rekruteren. Maar waar de werkelijke behoefte ligt is aan een goede mix van mensen. We zitten nu in een groeifase en moeten zorgen dat we een flexibele schil hebben die meebeweegt. YER zorgt ervoor dat wij mensen eerst op flexibele basis binnen krijgen en dan later de mogelijkheid bieden om vast in dienst te komen. Bovendien: wij zijn niet in staat om op jaarbasis 300 tot 350 mensen te vinden. YER heeft daarvoor wel de juiste contacten met opleidingsinstituten en kan ons helpen met het realiseren van onze gevraagde engineeringsgroei.”

Aantrekkingskracht

Bij het vinden van goede kandidaten hebben bekendheid en imago een niet onbelangrijk aandeel. Menno van Oostveen: “TenneT is over het algemeen minder bekend dan Philips of ASML. Dat zijn namen die bij een breder publiek bekend zijn. Maar onze aantrekkingskracht is de transitie en verduurzamingsrol die wij hebben. Ik merk bij studenten die van hogescholen en universiteiten afkomen dat dat een onderwerp is dat ze werkelijk belangrijk vinden en waar zij heel graag mee aan de slag willen. TenneT heeft trouwens ook geen problemen om technische mensen te vinden, als je praat over kabels, leidingen et cetera. Engineers, mensen met verstand van elektrotechniek, die kennen ons wel. Maar in de IT-wereld is TenneT geen bekende of grote speler. En juist daar zijn YER en wij bij elkaar gekomen om die jonge high potentials in IT-land te vinden.”

Selectie aan de poort

Bob Tenniglo, Business Development Manager van YER Interim Solutions is de specialist om die ambitieuze high potentials te vinden. “YER heeft niet alleen de contacten met hogescholen en universiteiten maar is ook in staat om die groep naar een passende job te begeleiden via speciale traineeships en andere initiatieven. Wij weten een softwareontwikkelaar van school aan te nemen die zowel bij TenneT als bij Thales zou kunnen passen. Die zou dus voor beide bedrijven een probleem kunnen oplossen. Alleen is de vraag in welk domein iemand zich gaat herkennen en hoe zorg je ervoor dat hij zich daar in wil specialiseren. De ene software-engineer heeft geen of onvoldoende kennis van de energietransitie van TenneT, de ander heeft geen radarkennis en kan zich dan afvragen of hij daar wel een toegevoegde waarde kan bieden. Aan ons is dan de taak om meer uitleg te geven over het specifieke domein waar TenneT en Thales zich in bevinden, zodat hij dan wel die keuze voor radartechniek van Thales of de energietransitie van TenneT maakt.” Overigens wordt er een selectie aan de poort gemaakt, zegt Tenniglo. “We gaan geen mensen met een aversie tegen het defensiedomein presenteren bij Thales. En als we gedurende die periode van twee jaar merken dat iemand toch minder tot zijn recht komt en meer interesse heeft voor TenneT of een andere partij, dan gaan we daarover in gesprek en kunnen we daar flexibel mee omgaan.”

Balans in leeftijdsopbouw

Het concept werkt voor Thales, zegt Kleefman. “Ook omdat YER de goede en warme contacten heeft met opleidingsinstituten. Op basis van de behoeftes die wij stellen, zeker met het oog op de toekomst, kunnen zij inspelen op de vraag. En met een stuk aanvullende opleiding, daar waar expertises ontbreken of in een vroegtijdig stadium al toegevoegd kunnen worden. De kracht van ons bedrijf zit onder meer in het vlak dat wij ook in andere delen van Europa softwareontwikkelaars hebben. Maar heb je het over onze vestiging in Hengelo, dan heb je mensen hier uit de regio nodig. Die ga je niet in Amsterdam zoeken. Er is ook een goede binding met de Universiteit Twente. Onze eigen recruiters kennen natuurlijk de kanalen en weten kandidaten te vinden. Bovendien hebben wij meer nodig dan alleen IT’ers. Er is ook behoefte aan systeem-engineers, fieldmensen, et cetera.” Hij voegt eraan toe dat een goede balans in leeftijdsopbouw van belang is. “De aantrekkingskracht van ons bedrijf op de meer senior-mensen is wat lastig, terwijl je die zeker nodig hebt om die balans te krijgen.” Dat heeft YER inmiddels wel begrepen, zegt Bob Tenniglo. “We stonden bekend als YER: Young Executive Recruitment, maar dat is niet meer zo. We zijn nu een echt een fullservice recruitmentbureau, dus ook voor medior en seniorposities. Dat moest wel want de mensen die destijds hun eerste stappen maakten in hun carrière kwamen na een jaar of vijf bij ons terug om de volgende stap te maken. Je kunt dan niet zeggen dat hij of zij te oud is.”

Goede basis

Overigens schakelt TenneT YER voornamelijk in voor de juniorprogramma’s. Menno van Oostveen: “Jonge talenten vinden die na twee jaar gewoon TenneT’ers worden. Dat klikt heel goed. Er is een grote drive om die talenten te vinden, ze krijgen bij YER een goede basis en dan starten ze bij ons. Zoals met veel dingen: het wordt alleen een succes als je er allebei voor gaat. Wij hebben uiteraard de interesse om die jonge mensen op te leiden en te ontwikkelen. Daar heb je dan twee jaar de tijd voor en als het goede mensen zijn krijgen ze bij ons een vast contract. Dat concept werkt binnen onze IT-afdelingen goed.” Talent Development Programmes van YER zijn er volgens Tenniglo met name op gericht om hbo- en wo-starters een carrièrekickstart te geven en tegelijkertijd bedrijven te voorzien van hoognodig specialistisch personeel. “Doordat de trainees van YER naast hun werktraject twee jaar lang een technisch en persoonlijk ontwikkelingstraject volgen, kunnen ze snel stappen maken binnen organisaties.”

“Binnen de gehele technische sector zien we een grote schaarste”, vervolgt Bob Tenniglo van YER. “Dat geldt niet alleen in de energietechniek en hightech/defensie waar TenneT en Thales zich in bevinden. Binnen de zorg, digitale overheid en financiële dienstverlening speelt het ook. We hebben sterke focus op deze markten want de schaarste is de afgelopen tijd alleen maar groter geworden. Ja, óók tijdens corona en ook nu het economisch herstel voorzichtig weer is ingezet. YER blijft er daarom voor zorgen dat jonge talenten versneld van toegevoegde waarde zijn bij bedrijven die staan te springen om extra expertise. We blijven investeren in mooie programma’s en mensen”, besluit Bob Tenniglo.  

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
EY
Eurorisk
Jongbloed
Westerhuis Verhuur
Boers & Lem