In Twente worden resultaten geboekt

In Twente worden resultaten geboekt

Publieke opinie schrijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor.

Duurzaam, groen, energieneutraal, CO2 footprint. Wie hier een paar decennia geleden mee bezig was, werd versleten voor ‘geitenwollen sok’ en werd, al dan niet achter de rug om, uitgelachen. Biologisch of vegetarisch eten was voor alternatieve types. In een vrij korte periode is het roer helemaal omgegaan: wie het nog waagt om bont te dragen of zonder problemen lege wijnflessen in een prullenbak kiepert, wordt met de nek aangekeken. Als iets niet ‘maatschappelijk verantwoord’ is, laat het dan maar. Maar: het mag allemaal niet te duur zijn.

Voor bedrijven is het al niet anders. Ze strooien gul met termen als ‘klimaatneutraal’, ‘sociaal’ en ‘verantwoord’. Maar zijn ondernemers echt bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of is het alleen maar voor de bühne en willen ze meeliften op het succes van deze - misschien wel - modeterm omdat het wel zal moeten? Norman Smit, directeur van adviesbureau BMD Advies Oost, een bedrijf dat ondernemers adviseert op het gebied van milieu, Arbo en veiligheid, duurzaamheid en managementsystemen: “Natuurlijk, er zijn bedrijven die van alles roepen en maar weinig doen op dit vlak, ook in Twente. Maar die zullen het niet lang meer redden. De wereld is de laatste jaren steeds transparanter geworden. Consumenten zijn kritischer en mondiger. Ondernemers moeten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus nemen en doen dat ook. Mensen pikken het niet meer als bedrijven winstmaximalisatie voorop hebben staan. Op aandeelhouders die iedere maand grote bedragen binnenhalen, zijn ze ook niet dol; kijk maar naar het commentaar op de banken en de verzekeraars. People, planet, profit; die zaken moeten met elkaar in balans zijn”, weet Smit. “Wij adviseren en begeleiden bedrijven op al die vlakken en vinden: dit soort dingen schreeuw je niet van de daken, die doe je gewoon. Roofbouw plegen op onze planeet en op mensen, dat kan echt niet meer.”

Bedrijven een spiegel voorhouden

BMD helpt dagelijks bedrijven in het hele land, Smit doet dat vanuit de vestiging in Deventer die Oost-Nederland bedient. “We maken eigenlijk een ‘foto’ van een bedrijf. We vragen letterlijk: waarom doe je zaken zoals je dat doet? Waar wil je met je bedrijf naar toe? Het is al lang niet meer: tien procent meer winst behalen dan vorig jaar. Uiteraard komt dat erbij, anders heeft een bedrijf geen bestaansrecht, maar de manier waarop het doel behaald wordt, kan vaak anders. Voor welke leverancier kies je? Welke materialen gebruik je in het productieproces? Kan dat anders? Duurzamer? Wij begeven ons al ruim vijfentwintig jaar op deze gebieden en in allerlei branches, waardoor we bedrijven niet alleen een goede spiegel kunnen voorhouden, maar ook op het spoor van alternatieven kunnen zetten. Ook in Twente worden flinke resultaten geboekt; de wereld ziet er hier een stuk ‘groener’ uit.”

Rekening houden met flora en fauna

Nijhuis Bouw heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan. Sinds 2015 is het bedrijf gecertificeerd volgens de MVO-prestatieladder niveau 3. In een MVO-verslag wordt ieder jaar het voorgaande besproken en de richting voor het komende jaar aangegeven. Op de site van het bedrijf is voor iedere geïnteresseerde te zien wat het bedrijf voor ogen heeft. “Wij zijn van oudsher een sociaal bedrijf”, vertelt Henk Hoenink die het MVO-beleid van Nijhuis coördineert en in Rijssen werkt. “We zijn sterk gericht op sociale woningbouw, daardoor weten we goed wat er speelt in de wijken. Daar hebben we aandacht voor en we spelen er op in. We gebruiken duurzame materialen. Hout dat komt uit duurzaam beheerde bossen bijvoorbeeld. We leveren woningen gasloos op, zorgen voor zo min mogelijk verkeersbewegingen en houden zo rekening met het milieu en tegelijkertijd met wijkbewoners.” Het bouwbedrijf doet echter nog veel meer. Zo worden bij veel projecten mensen ingeschakeld met een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt het werkervarings- en stageplaatsen en kijkt het goed naar wat een bouwproject betekent voor de flora en fauna op de bouwlocatie. “Daarmee lopen we bij Nijhuis voorop”, stelt Hoenink. “We zijn proactief. Bij iedere nieuwe opdracht onderzoeken we of we schade berokkenen aan de flora en fauna en zoeken we oplossingen. Uiteraard ingegeven door ons MVO-beleid, maar ook het kostentechnische aspect speelt mee”, geeft hij toe. “De bouw stilleggen is duurder dan van tevoren maatregelen nemen. Mensen willen wel duurzaam bezig zijn en vinden dat belangrijk, maar als de huur omhoog gaat doordat verantwoorde materialen worden gebruikt of aardwarmte in plaats van gas, is dat niet acceptabel. Dan moet de energierekening lager zijn.”

Plofkippen en goedkope kleding

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is namelijk mooi en wordt belangrijk gevonden, maar is vaak ook kostbaarder dan op traditionele wijze opereren. “Dat is waar het met name bij consumentennog wel eens ‘misgaat”, stelt Smit net als Hoenink: “Consumenten willen wel duurzaam bezig zijn, maar als duurzaam ook duurder is, wordt het al een stuk lastiger.”

De klimaatdiscussie draait op volle toeren. De cosmetische industrie die ‘foute’ ingrediënten toevoegt, supermarkten die plofkippen verkopen, ‘wegwerpkleding’ van goedkope kledingketens…Dat kan allemaal niet, maar als het prijsverschil met een meer duurzame variant zo groot blijft als het nu is, zal het voor het gros van de mensen nog wel even duren voor ze overstappen.”  

“Het gaat niet vanzelf”, aldus Smit. “Subsidies voor consumenten en bedrijven blijken hard nodig om iedereen over de streep te trekken. Maar de publieke opinie kan snel veranderen, zo hebben we de laatste jaren gemerkt. Stichting Wakker Dier en Greenpeace krijgen steeds meer voet aan de grond.”

Met dieren en leefomgeving wordt dus wel rekening gehouden, maar hoe zit het op de werkvloer? Is dat ook onderdeel van het MVO-verhaal?” Volgens Smit zit het over de hele linie in Twente wel goed. “We zorgen hier goed voor elkaar, noaberschap is duidelijk voelbaar in onze regio. Ik zie bij heel veel ondernemers bijvoorbeeld familieleden aan het werk die elders niet aan de slag kunnen en ik zie ook bedrijven die de deuren opzetten voor mensen die dagbesteding zoeken. Dat hangen ze allemaal niet zo aan de grote klok, dat gebeurt gewoon.”

‘MVO betekent óók: nadenken over mensen’

Reïntegratiedeskundige en register-arbeidsdeskundige Bert Beld uit Borne werkt als zelfstandig ondernemer binnen de letselschade. Hij heeft het idee dat de nadruk bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ligt op het milieu en de maatschappij. “Ik heb te maken met mensen die door een ongeval niet meer in staat zijn hun werk uit te voeren. In mijn werk zie ik heel sociale werkgevers die alles voor hun werknemer doen als deze bijvoorbeeld met hun arm in een machine terecht zijn gekomen. Maar ik zie ook werkgevers die het hun werknemer soms verwijten als deze hen aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Ik denk dat de omgang met mensen die niet meer in staat zijn hun oorspronkelijke werk uit te voeren vaak beter kan. Mijn indruk is dat het afhangt van hoe de levenshouding van een ondernemer zelf is. De een voelt zich uiterst verantwoordelijk en geeft aan: ‘je bent bij ons in dienst en dat blijft zo’. De ander laat het afweten en wil zo snel mogelijk van iemand af. Het zou mooi zijn als er bij meer bedrijven in sociaal beleid wordt omschreven hoe om te gaan met dit soort zaken. Natuurlijk is het milieu belangrijk, maar dat zijn mensen ook. Als je je werk niet meer kunt doen door een ongeval, of dat nu op het werk gebeurt of privé, heeft dat heel veel impact. Werkgevers die hier goed mee omgaan, kunnen zodoende veel betekenen voor mens en maatschappij.”

Resumerend is er de afgelopen jaren dus veel veranderd in het bedrijfsleven. Ondernemers denken, al dan niet gedwongen door de publieke opinie, na over de manier waarop ze zaken doen. Tot slot Norman Smit: “Toekomstbestendig ondernemen, zorgen dat de aarde niet uitgeput raakt, materialen hergebruiken, het uitsluiten van kinderarbeid. Het zijn allemaal belangrijke thema’s geworden en dat is wat ons betreft een grote winst voor de mens en voor zijn omgeving.”

Tekst: Maaike Thüss
Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
Dijks Leijssen
Boers & Lem
Jongbloed
EY
Eurorisk