Fraunhofer Project Center neemt voortouw in Advanced Manufacturing

Fraunhofer Project Center neemt voortouw in Advanced Manufacturing

Onontkoombare transitie

Indien Twente zijn koppositie in de maakindustrie niet alleen wil versterken maar ook behouden, zal er tijdig geanticipeerd moeten worden op ontwikkelingen binnen de internationale productieprocessen en logistieke ketens. Advanced Manufacturing is daarbij de kern. Een veelomvattend begrip, waarmee iedere ondernemer in de maakindustrie geconfronteerd gaat worden, voorspelt Biba Visnjicki van het Fraunhofer Project Center: “Maar het is geen bedreiging. Het is alleen een bedreiging voor wie niet meedoet.”

De wereldwijde maakindustrie verandert in een razendsnel tempo. Daar zijn drie factoren voor aan te wijzen: fysieke productie en digitale vraag integreren steeds verder, duurzaamheid en circulariteit vragen om meer aandacht en tot slot maakt massaproductie plaats voor maatwerk om te kunnen voldoen aan de wensen van de individuele klant. Een voorbeeld is de automobielindustrie. Waar Henry Ford in de jaren twintig van de vorige eeuw nog kon zeggen dat de T Ford in alle kleuren leverbaar was, zolang het maar zwart was, wordt een auto tegenwoordig nagenoeg geheel op klantwens gebouwd.

Geïntegreerde aanpak

En dat heeft gevolgen voor de toeleverende industrie, zegt dr. Biba Visnjicki, Director Business Development van het aan de UT gevestigde Fraunhofer Project Center: “Toeleveranciers in Tier 1 en 2 moeten in de keten op hetzelfde peil en met dezelfde snelheid aanleveren. Neem Volkswagen dat wereldwijd over 122 productielocaties beschikt. Daarvoor is een realtime platform nodig om die logistieke keten te beheersen: een infrastructuur waarmee ze de productie managen; de aanvoer van onderdelen maar ook de status en aflevering van het eindproduct. Daar moet je als leverancier deel van uitmaken en dus zul je aan die eisen moeten voldoen. Overigens heeft Volkswagen daarbij gekozen voor een strategische samenwerking met Amazon. Daarmee willen zij een wereldwijd industrieel ecosysteem bouwen dat volledig transparant is.” Het is niet een kwestie van productierobots aanschaffen, vervolgt Visnjicki: “Het gaat om een geïntegreerde aanpak, niet om een nog grotere hamer. Het raakt niet alleen de productie, maar ook de digitalisering van de werkvloer, 3D-printing en toepassing van andere technologieën. En het  belangrijkste is daarbij het volledig digitaal verbinden van jouw planning met het platform van jouw afnemer. Want een planning van twaalf weken kan niet meer net zomin als twaalf dagen; straks gaat het om planningen van drie dagen. Dat speelt een heel belangrijke rol in de concurrentieslag. Alles moet sneller en locatie-onafhankelijk.”

Meegaan met Advanced Manufacturing

Advanced Manufacturing heeft duidelijk de elementen van Industrie 4.0 in zich, waar kleinere batches en dus meer maatwerk naast snelheid van leveren de kern vormen. “En daar zul je afwegingen moeten maken: ga je printen of boren? Met andere woorden, wat blijf je conventioneel produceren of wat laat je door de 3D-printer vervaardigen?”, aldus Visnjicki: “Kijken we naar Oost-Nederland, dan is hier ontzettend veel maakindustrie. Als die niet meegaan met Advanced Manufacturing, dan zou dat een heel slechte zaak zijn. Maar Advanced Manufacturing is geen bedreiging. Het is bedreigend voor bedrijven die niet meegaan.” Ze herhaalt nog eens dat instappen in de nieuwe aanpak van Advanced Manufacturing geen kwestie is van investeren in een geavanceerde robotlasser of sterk geautomatiseerde freesbank: “Je kunt wel investeren in een duur productieapparaat, maar je hebt altijd nog de mensen nodig om die processen aan te sturen. Dat zijn mensen met andere competenties en een andere mindset. Er moet nieuwe kennis naar de bedrijven worden gebracht en daarin speelt de Universiteit ook een belangrijke rol.”

Lastig verhaal

Het vermaarde Fraunhofer Instituut, met 72 researchcentra alleen in Duitsland en tal van internationale vestigingen, doet onderzoek in meerdere disciplines en sectoren: van gezondheidszorg tot energie, mobiliteit en productie en logistiek. Vanuit deze wetenschappelijke omgeving is de visie op een totaal geïntegreerd productie- en logistiek proces ontwikkeld. De vruchten daarvan kan Oost-Nederland nu gaan plukken. Het aan de Enschedese Universiteit Twente gelieerde Fraunhofer Project Center introduceert namelijk het Advanced Manufacturing Transition Progam, kortweg AMTP. Doelstelling met deze aanpak is om in Oost-Nederland een Advanced Manufacturing-hub te realiseren. En dat betekent veel bezoeken aan bedrijven en veel praten, zegt Biba Visnjicki: “We bezoeken honderden ondernemers in de maakindustrie met ons verhaal. Een lastig verhaal, want het lijkt soms wel of je Steven Spielberg iets hoort vertellen over de toekomst. En ja, het lijkt soms ook science fiction. Maar je moet veranderen omdat je anders achterop raakt.”

‘Droog’oefenen

Het AMTP is daarbij een belangrijk hulpmiddel om de transitie naar Advanced Manufacturing op een gedegen wijze voor te bereiden en te realiseren. Daartoe is een stappenplan ontwikkeld waarbij Advanced Manufacturing-experts het maakbedrijf begeleiden. Dat gaat onder andere over de transitie van de productietechnologie en de toeleveranciersnetwerken. Een risicovolle onderneming, constateert het Fraunhofer Project Center ook zelf. Evenals het feit dat producten en productieprocessen ingebed moeten worden in nieuwe logistieke ketens die digitaal worden aangestuurd. Toch hoeft het maakbedrijf, klein of groot, zich niet al teveel zorgen te maken. Het gehele Advanced Manufacturing Transition Program is in feite een leerschool waarbinnen ‘droog’ geoefend wordt en de feitelijke overstap goed wordt voorbereid. Daarbij kunnen maakbedrijven samen optrekken zonder bijvoorbeeld eigen innovatieprojecten om reden van concurrentie in te brengen.

Zoeken nar samenwerking

“Die samenwerking van bedrijven is van belang”, zegt Biba Visnjicki: “De grote industriële multinationals zien in dat Advanced Manufacturing complex is en een individuele onderneming dit niet alleen kan doorvoeren. Daarom ook moeten we zoeken naar samenwerking, dat wil zeggen een ecosysteem creëren waarbinnen middelgrote en kleinere maakbedrijven willen samenwerken om gezamenlijk die ‘agile’, die lenige, flexibele toeleverancier te zijn.”

Uitstel is overigens geen optie meer, besluit zij: “Binnen twee tot vijf jaar gaat alles veranderen. We moeten in Oost-Nederland dus nu gaan beginnen, willen we de slag niet missen. Voordeel is dat wij in Oost-Nederland niet conservatief zijn. Wat we nu moeten gaan doen is communiceren met elkaar en laten zien dat we het kunnen.”

Tekst: Erwin Gevers
Fotografie: Frank Visschedijk

>
>
>
Eurorisk
Boers & Lem
Jongbloed
EY
Westerhuis Verhuur