“Alternatieven bieden voor schaarste aan personeel”

“Alternatieven bieden voor schaarste aan personeel”

Schaarste aan personeel kan op termijn nadelige effecten hebben op de economie. Het touwtrekken om goede vakkrachten wordt voornamelijk gewonnen door hogere salarissen te bieden, waardoor op termijn de tarieven ook verder stijgen. Bij een onverhoopte terugval van de economische groei kunnen daardoor problemen ontstaan. Aldus Rob Postma van accountantskantoor Countus.

“Personeel kunnen we niet leveren, wel goede adviezen.”

De accountantsgroep Countus blijft groeien. Onlangs is in de provincie Utrecht een nieuw kantoor geopend. “En daarmee schuiven we inderdaad op richting het westen”, zegt Rob Postma, directeur MKB Twente van Countus, die de groei verklaart door de dienstverlening van het kantoor: “We hebben een agrarische achtergrond en zestig procent van onze klanten is nog steeds agrariër. Door onze lange ervaring hebben we veel kennis opgebouwd die ook in andere sectoren wordt ingezet, zoals de zorg, de horeca, maakindustrie en niet in de laatste plaats eenmansbedrijven, de ZZP’er.”

Het unieke van Countus is dat het nog altijd een stichting is, vervolgt hij: “Dat betekent dat iedereen in loondienst is. We investeren veel in onze mensen: opleidingen, scholingsprogramma’s. De kennis bij al die 600 mensen groeit dus voortdurend.”

In de dagelijkse praktijk worden de accountants steeds meer geconfronteerd met de schaarste aan personeel. Postma: “Dat is een groot probleem en kan uiteindelijk een remmende werking hebben op de groei van onze economie. Een manier om personeel te krijgen is hogere salarissen of betere arbeidsvoorwaarden bieden. Die werken kostprijs verhogend werken en moeten worden terugverdiend door hogere tarieven en prijzen. Uiteindelijk zal ook daar een plafond worden bereikt. Wat echter een voordeel is dat beroepen in sectoren als de bouw en installatietechniek weer sexy en dus weer interessant worden.”

Het tekort aan personeel kan Countus op zich niet oplossen. “We leveren geen personeel. Wat we wel bieden is advies en daar ligt bij ons ook de focus. Wat zijn de alternatieven voor de ondernemer: zit je planning wel goed in elkaar, zijn je processen goed ingeregeld en kan dat beter zodat je met minder mensen meer werk kunt verzetten. Daarover gaan we in gesprek met de ondernemer.”

Zoals gezegd is advies een belangrijk element bij Countus, dat in Twente vertegenwoordigd is met kantoren in Enschede, Oldenzaal, Markelo, Vriezenveen en Hardenberg. “Natuurlijk zijn de jaarrekeningen nog altijd belangrijk. maar daar drijft de accountancy steeds verder van weg. De corebusiness is kijken naar de actuele cijfers, daar morgen met de relatie over praten en overmorgen veranderingen doorvoeren in het bedrijf, als dat nodig is.”

De relatie met de klant is daarbij van groot belang. “Een goede, persoonlijke relatie”, zegt Postma: “Je moet weten wat de persoonlijke doelstellingen zijn van de ondernemer. Wat wil hij of zij bereiken met het bedrijf en hoe passen die doelstellingen in de privé situatie. Als je de klant goed kent, kun je daar ook je advisering optimaal op afstemmen.”

Advies kan zich afspelen op de meest uiteenlopende terreinen. Van verkoop van het bedrijf tot zaken van ruimtelijke ordening en duurzaamheid, investeren in uitbreiding van het bestaande bedrijf of overnames. Of, om aan te geven hoe breed die advisering is, een auto in privé moet worden gekocht of toch via de zaak.

Eenduidigheid in al die situaties is er nooit, constateert de Countus-directeur: “Het hangt af van de omstandigheden en de vraag. En bovendien: wetten en regelingen veranderen continu. Daar hebben wij dan weer specialisten voor zoals op het gebied  van financieringen, overnames, fiscaliteit, juridisch en milieu. Dat is het voordeel dat wij bieden als Countus: er is in onze organisatie, verspreid over de meer dan twintig kantoren, heel veel expertise en ervaring. Ook over specialistische zaken zoals fiscaliteit. Want tja, dat is toch onze sport: de belastingdruk voor de ondernemer zo laag mogelijk houden.”

Een ander specifiek terrein geldt de oudedagvoorziening. Ook hier waarschuwt Rob Postma: “Bij de ZZP’ers zien wij vaak dat dit niet goed is geregeld. Of beter, daar wordt nauwelijks iets aan gedaan. Nu de bedrijvigheid groot is krijgt de ZZP’er iets meer vet op de botten. We adviseren dan ook om toch wat opzij te leggen voor de oude dag.”

Voor de komende editie van TOM’s Blow Out neemt Countus opnieuw de financiële check voor rekening. Zowel voor Beste Ondernemer als Beste Startup onderzoeken de mensen van Countus of alles goed op de rij is. Postma: “Als we een nieuwe klant krijgen doen we ook die financiële check om inzicht te krijgen in de cijfers en de onderbouwing, de afzetmarkteven. Kortom, even de thermometer in het bedrijf. De kandidaten maken dan ook kennis met ons en onze aanpak: toegankelijk, elkaar leren kennen. En ook ‘doe maar gewoon’, want we willen vooral benaderbaar blijven.”

>
>
>
Eurorisk
Jongbloed
Dijks Leijssen
EY
Boers & Lem