Verplichte dossiervorming vastgoed

Verplichte dossiervorming vastgoed

A2 Experts adviseert

In het kader van verduurzaming van woningen, kantoorpanden en ander vastgoed, heeft de overheid nieuwe regels vastgelegd ter vervanging van het oude energielabel. Zo gelden per 1 januari de BENG-regels bij verduurzamen en verkopen van vastgoed. Ieder bestaand pand dient tijdens verkoop voorzien te zijn van een BENG label waarmee aangetoond wordt in hoeverre een bestaande woning verduurzaamd is of niet. Ook vervalt de ‘oude’ aan- en verkoopkeuring. Om tijdens het verkoopproces de conditie van een woning te bepalen wordt nu uitgegaan van de NTA 8060 (wordt NEN 8060) en hiermee wil de overheid een integraal systeem voor woningkeuringen.

Op 1 januari 2022 is de wet Kwaliteitsborging kortweg de Wkb, van kracht. De overheid wil hiermee de positie van de eindgebruiker (consument) in het bouwproces verbeteren door gebouwen niet langer door een bevoegd bestuursorgaan, maar door gecertificeerde marktpartijen te laten toetsen. Deze nieuwe spelregels hebben grote gevolgen voor bouwers en eigenaren en moeten leiden tot een verbeterde en meer duurzame bouwkwaliteit. Dat vraagt om maatwerk. A2 Experts is een partij die inspecteert en adviseert in de transitie van verduurzaming en aan- en verkoop van gebouwen, vertelt Mark Plattje: “Waar eerst een sturende rol van de overheid als vanzelfsprekend gold, is het nu aan de private markt en opdrachtgever om de inspecties uit te voeren. Ook in de particuliere bouw.”

Bouwkundige schade

Een belangrijk aspect is dat door het systematisch onttrekken van delfstoffen en mineralen aan de bodem, de hieraan verbonden bodemdaling en aanpassing van grondwaterstanden, de behoefte aan andere infrastructuur, herinrichting stedelijke gebieden en gebouwen, het vastgoed belast wordt wat vaak tot bouwkundige schade lijdt. Wie de veroorzaker aansprakelijk wil stellen moet zich op voorhand al juridisch ingraven. Een nulmeting is bij uitstek het instrument om, als er gebouwd of verbouwd wordt in de directe omgeving, vast te stellen of naderhand schade is ontstaan. Mededirecteur Henri Plattje: “We voorzien dat het doen van een preventieve nulmeting voor bedrijfspanden of woningen de komende jaren belangrijker gaat worden: door het ontstaan van een claimcultuur is het voor beide partijen belangrijk een duidelijke beginsituatie vast te leggen. Met een volledige nulmeting voorkom je achteraf discussies bij eventuele schade aan jouw woning of bedrijfspand.” Het is zeker van belang vervolgt Plattje: “Er gaat veel mis: denk aan de aardbevingen in Groningen, zoutwinning in Twente, de verzakkingen bij kanaal Almelo-de Haandrik.”

Groeiende vraag

De diensten van A2 Experts omvatten naast bouwtechnische keuringen, nulmetingen en het vastleggen en beoordelen van bouwkundige schades voor verzekeraars en gedupeerden. Met in totaal acht ervaren specialisten is A2 Experts landelijk actief. De schade-experts van A2 Experts zijn onder meer gecertificeerd door het NIVRE, waardoor de bewaking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de experts is vastgelegd.

Mark Plattje: “Door het groeiende aantal opdrachten verhuizen we per 1 maart naar de Javatoren, hierdoor kunnen we inspelen op de groeiende vraag van onze opdrachtgevers en als collega’s het nieuwe werken omarmen.”

>
>
>
Boers & Lem
Eurorisk
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
EY