“Eigen regie houden”

“Eigen regie houden”

ROZ waardevolle steun voor zelfstandigen

De onzekerheid onder ondernemers, van ZZP’ers en kleine zelfstandigen tot MKB’ers, is groot. De Covid 19-crisis is nog niet voorbij en de economische gevolgen zullen het komende jaar merkbaar zijn. Toch hoeft dit niet tot paniek te leiden, stellen Silke Eitink en Maurice Krake van de Regionale Organisatie Zelfstandigen, kortweg ROZ. Door tijdig advies en (financiële) ondersteuning te vragen kan veel ellende worden voorkomen, zo luidt de stelling.

ROZ heeft een hectische tijd achter de rug. Werkzaam voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek is de overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO, één van de maatregelen uit het steunpakket voor zelfstandige ondernemers. Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening: “Maar we doen veel meer als ROZ, ook straks na de TOZO. Zelfstandige ondernemers schakelen ons vaak te laat in om ondersteuning te vragen. Terwijl de drempel om bij ons te komen heel laag is.”

Klankbord

ROZ biedt een breed pakket diensten voor ondernemers, variërend van coaching, trainingen en advies bij financiële vraagstukken tot de financiële mogelijkheden via Bbz en schuldhulpverlening. Maurice Krake praat als ondernemersadviseur met ondernemers, van ZZP’ers tot mkb-ondernemers: “Helaas weten veel ondernemers nog niet wat wij allemaal voor hen kunnen betekenen en dat is jammer. Als ondernemer heb je een klankbord nodig, iemand die je, als het nodig is, een spiegel voorhoudt. Grotere bedrijven weten de weg wel, ook als het gaat om advies en financiële steun. Kleinere ondernemers hebben doorgaans alleen de boekhouder voor advies. Als ROZ bieden wij een klankbord, gaan in gesprek, kijken waar je als ondernemer tegenaan loopt. En bieden vervolgens advies, coaching, trainingen en wanneer nodig financiële hulp. Alles gericht op het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten én een succesvolle toekomst voor het bedrijf.”

Kritieke situaties

In de praktijk merken Silke Eitink en Maurice Krake vaak dat ondernemers te weinig inzicht in hun financiën hebben. Maurice: “En soms ontbreekt het aan andere elementen, zoals het niet kunnen binnenhalen van opdrachten. Een ondernemer wil ondernemen. Maar er komt meer bij kijken en als de ondernemer daar geen hulp bij zoekt, dan kunnen er kritieke situaties ontstaan.”Silke Eitink ziet in haar praktijk van schuldhulpverlening dat het water al aan de lippen staat, voordat een ondernemer zich meldt: “Omdat het beeld bestaat, dat als het slecht gaat, de ondernemer maar moet stoppen. Maar dat hoeft niet; we hebben veel mogelijkheden om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Van een herfinanciering van de schulden, saneringstrajecten en coaching. Vaak wordt gedacht dat er tussen ‘het gaat moeilijk’ en een faillissement niets bestaat. Dat is dus niet zo.”

Vooral nu is het zaak om met ROZ in gesprek te gaan, vinden Eitink en Krake. Overheidssteun, uitstel van aflossingen of rentebetalingen; in de meeste gevallen zal het terugbetaald moeten worden en dat kan voor veel zelfstandigen een zware financiële dobber worden. “Kom daarom tijdig met ons praten om de regie over je eigen onderneming te behouden”, besluiten de ROZ-adviseurs.

>
>
>
Westerhuis Verhuur
Eurorisk
Boers & Lem
Jongbloed
EY